شعار ما

تدریس خوب ، بهترین تبلیغ است

کانون علمی سما

tncoltd.com

اخبار کانون

آخرین اخبار کانون علمی سما

اخبار کانون

آخرین اخبار کانون علمی سما

محصولات

آخرین محصولات کانون علمی سما

توضیحات: کلاس های عمومی با تعدادحداقل12 نفر و  هر دوره 30 ساعت می باشد. کلاس های خصوصی( یک نفره) با مدت زمان 1 ساعت طبق نرخ مصوب آموزش و پرورش در سال 1401برگزار می شود

دوره های آموزشی ابتدایی

دوره های آموزشی دبیرستان(دوره اول)

دوره های آموزشی دبیرستان(دوره دوم)

اساتید و همکاران

لیست اساتید و همکاران

نظرات برخی از دانش آموزان

نظرات دانش آموزان کانون
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟