شعار ما

تدریس خوب ، بهترین تبلیغ است

آموزشگاه علمی آزاد علم و قلم سما

tncoltd.com

اخبار کانون

آخرین اخبار کانون ریاضی علم وقلم

محصولات

آخرین محصولات کانون ریاضی علم وقلم
بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
70,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
70,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
70,000 تومان
70,000 تومان

توضیحات: کلاس های عمومی با تعدادحداقل12 نفر و  هر دوره 30 ساعت می باشد. کلاس های خصوصی( یک نفره) با مدت زمان 1 ساعت طبق نرخ مصوب آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰برگزار می شود

دوره های آموزشی ابتدایی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
450,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
450,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
450,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان
450,000 تومان

دوره های آموزشی دبیرستان(دوره اول)

بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان

دوره های آموزشی دبیرستان(دوره دوم)

بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
600,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
600,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
600,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
600,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان
500,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
600,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
600,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
550,000 تومان
550,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
600,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
600,000 تومان
600,000 تومان

اساتید و همکاران

لیست اساتید و همکاران

نظرات برخی از دانش آموزان

نظرات دانش آموزان کانون
×

Powered by WhatsApp Chat

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟