توضیحات: کلاس های عمومی با تعدادحداقل12 نفر و  هر دوره 30 ساعت می باشد. کلاس های خصوصی( یک نفره) با مدت زمان 1 ساعت طبق نرخ مصوب آموزش و پرورش در سال 1399برگزار می شود

 

دوره های آموزشی ابتدایی

دوره های آموزشی دبیرستان(دوره اول)

دوره های آموزشی دبیرستان(دوره دوم)